Login

Referat 2018.

32 medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling. Inden generalforsamlingen startede vi med gule ærter, i år havde vi som alternativ lavet grønsagssuppe, da nogle af vores medlemmer havde det lidt svært med de gule ærter.

Selve generalforsamlingen forløb uden den store dramatik. Leif Andersen blev valg som dirigent. Bestyrelsens beretning blev læst af formanden og efterfølgende godkendt. Kassereren Gurli Grønnegaard aflagde regnskabet, som blev godkendt.

Der var ikke kommet noget under indkomne forslag.

Derefter gik vi over til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, på valg til bestyrelsen var Gurli Grønnegaard og Joan Søgaard-Pedersen. Joan ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, så suppleant Jørgen Rasmussen blev valgt til bestyrelsen sammen med Gurli Grønnegaard, og som ny suppleant blev valgt Otla Fagerlund.

På valg som bilagskontrollant og suppleant var Ingelis Kofoed Larsen og Kurt Markussen, begge var villige til genvalg og blev valgt.

Kontingentet for 2019 blev uændret.

Under eventuelt var der snak om den måde, vi havde sendt julekort ud på, hvor vi på den ene side havde lavet en anvisning på kontingentbetaling.

Formanden overrakte en buket blomster og takkede Joan for det store arbejde, hun har lagt i Bornholmer-klubben. Bjarne fik et par flasker for sit arbejde med hjemmesiden og at sørge for, at der er åbent på Virkedal.

Leif Andersen takkede generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter der blev serveret pandekager med is. Efterfølgende var der nogle, der var heldige i vores traditionelle lotteri, og aftenen sluttede med et par bornholmske sange.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:                                          Finn Mortensen.

Næstformand:                                 Rita Piil.

Kasserer:                                          Gurli Grønnegaard.

Sekretær:                                       Lene Yde Madsen.

Bestyrelsesmedlem:                      Jørgen Rasmussen.

 

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.