Login

Årsberetning 2011.

 

Generelt.

 

Bornholmerklubben Fyn har igen på mange måder haft et godt år med opbakning fra medlemmerne. Vi i bestyrelsen synes selv, at vi har haft et varieret program i 2011, og fremmødet til arrangementerne har været rimeligt. Mange af vores medlemmer møder stadig trofast op til vores arrangementer, hvilket naturligvis glæder bestyrelsen. Men som sædvanlig skal nævnes, at alle er hjerteligt velkomne i klubben. Medlemmerne har taget godt imod vores nye mødested, Virkedal, og så længe Bjarne Rohde er villig til at hjælpe os med udlejningen, regner vi med at holde til her.
Vores blad, Klippeøen, er blevet reduceret med et nummer, da januarnummeret er udgået .Vores tidligere redaktør, Søren Wolff, ønskede, at januarnummeret skulle udgå, da han ikke kunne afse tid til at få bladet klar, da han havde travlt i sin forretning op til jul. I slutningen af 2011 valgte Søren at stoppe som redaktør. I stedet er Erik Jensen tiltrådt som redaktør, og jeg tror, Erik bliver en god afløser for Søren. Erik har en fortid som journalist på de bornholmske dagblade, senere på de københavnske dagblade, og er nu afdelingschef i scleroseforeningen med ansvar for kommunikation og marketing. Han har desuden skrevet en del bornholmske artikler og bøger. Han er den første redaktør på Klippeøen, som ikke bor på Bornholm.
Der er nogle af vores medlemmer, som benytter sig af muligheden for at leje sommerhus i Hjemstavnsbyen i Svaneke, og mit indtryk er, at man er glad for at være der. Det er en god og billig måde at holde ferie på, hvis man er heldig i lodtrækningen, og mit indtryk er, at man får et hus, især hvis man har mulighed for at lægge ferien lidt uden for sæsonen.

 

Bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsen har afholdt følgende møder i 2011:

 

Den 2. februar hos Joan, hvor suppleanterne Birte og Birgitte var med.
Den 13. april hos Benny (konstituerende).
Den 29. juni hos Finn.
Den 14. september hos Henning.
Den 23. november hos Gurli.
Alle 5 møder har været afholdt privat og uden udgift for Bornholmer-klubben Fyn.

 

Arrangementer.

 

16. januar var 21 medlemmer ude i bowlinghallen for at trille med den runde kugle, som en del af os har svært med at styre, men vi hygger os med det.
11.marts mødte 33 medlemmer op til generalforsamling med gule ærter og efterfølgende pandekager, som efterhånden er ved at blive en tradition. Hvis menuen afholder nogen fra at komme til generalforsamling, håber jeg, man vil sige til.
6. april var vi 24 medlemmer til sangaften med Jens Ole Pihl, hvor vi kom omkring hans og Klippeøens sange og det bornholmske sprog.
18. juni var 25 medlemmer på ø-tur til Strynø, hvor vi fik et lille indblik i, hvad der foregår på øen, og af hvilke initiativer folk på øen, som har mod på at prøve noget nyt, giver sig i kast med. Vi var blandt andet inde og se produktion af marmelade, hvor vi fik indblik i, hvilken entusiasme indehaveren af marmeladefabrikken lagde for dagen.
20. august var 26 medlemmer på udflugt til Kongsdal åbne Have og Ditlivsdal Bisonfarm, og derefter til grillaften hos Anny og Henning, en hyggelig dag. Vi fik indblik i, hvad en mand kan præstere ved at arbejde i haven. Besøget på bisonfarmen var spændende, vi kørte ude mellem de store dyr og fik en masse information om dyrene og om driften på farmen.
29.oktober var 33 medlemmer til foredrag med Jesper Larsen, som dels fortalte nyt og gammelt om de bornholmske rundkirker,
og dels gav os noget viden om Leonora Christine.
4.dec. var 30 medlemmer mødt op til julehygge med masser af god mad fra medlemmerne. Der blev danset lystigt omkring
træet og rundt i Virkedas lokaler, hvor vi fik også klaret brudevalsen, da Birgit og Jørn havde haft sølvbryllup. Bjarne fik sin debut
som pianist.
Planlagte arrangementer i 2012.
24. januar: Bowling.
23. marts: Generalforsamling.
2. maj: Virksomhedsbesøg på Rynkeby Foods i Ringe kl. 19.00.
20. maj: Bornholmertræf i Næstved, hvor vi skal besøge Gavnø slot og hygge os med de andre foreninger.
25. august: Udflugt til Østfyn, hvor vi besøger Ladbyskibet, hvor vi også nyder eftermiddagskaffen. Bbagefter kører vi til
Kaliffenlund i Ullerslev, hvor vi griller. Foreningen betaler grillarrangementet, da det er 30 år siden, foreningen startede, nemlig
den 14-9- 1982.
27. oktober: Foredrag med vores nye redaktør på Klippeøen, journalist Erik Jensen.
2. december: Julefrokost.
Bestyrelsen håber, at arrangementerne falder i medlemmernes smag, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.
Medlemstal.
Vi sluttede 2010 med at være 95 medlemmer, og vi sluttede 2011 med at være 87 medlemmer. Det er jo lidt bekymrende, at
medlemstallet er for nedadgående, men de sidste par år har vi mistet en del medlemmer ved dødsfald.
Biblioteket.
Vi vil forsøge at have vores bibliotek med til de arrangementer, hvor vi er på vores faste tilholdssted, og vi opfordrer jer til at
låne noget af den bornholmske litteratur.
Gaver.
Vi har i 2011 modtaget 20 stk. Klippeøens Sange fra Bornholmernes Hjælpefond. Vi havde, inden vi fik foræret sangbøgerne,
været ude at købe, så vi havde sangbøger til vores arrangementer, så nu har vi rigeligt. Vi har også købt ekstra beregnet for salg
til vores medlemmer, hvis der er nogen, der er interesserede. Sangbogen koster 60 kr.
Tak.
Vi vil sige tak til alle, som har været medvirkende til, at Bornholmer Klubben Fyn er et hyggeligt sted at komme, og vi håber på
mange timers godt samvær 2012.
Bestyrelsen er stadig interesseret i at høre fra medlemmerne angående forslag til nye arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Finn Mortensen
11.marts

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.