Login

Årsberetning 2013

Generelt.

Så er der atter gået et år, hvor vi i bestyrelsen har forsøgt at lave arrangementer, som vore medlemmer har haft fornøjelse af, og vi får da også ros for de arrangementer, vi har lavet. I beretningen 2012 fortalte vi, at der var pæn opbakning til vore arrangementer. Det, vi kan konstatere, er, at der til en del af de arrangementer, vi har haft i 2013, har været et vigende antal medlemmer. Vi kender ikke årsagen til dette, men der kan selvfølgelig være mange grunde: Medlemmerne finder arrangementerne for kedelige eller uinteressante, vi holder måske vore arrangementer på forkerte dage, de er for dyre, de er skåret over samme læst, der kan være sammenfald mellem vore arrangementer og andre ting, vore medlemmer skal osv. osv. Men det er jo altid sjovere at arrangere noget, når man er mange deltagere, så vi vil meget gerne i dialog med medlemmerne om, hvordan vi kan få flere til at komme til arrangementerne, og hvordan vi kan gøre medlemskabet mere attraktivt.

Medlemstallet har været nogenlunde stabilt de senere år. Alligevel vil vi også gerne vide, hvad kan vi gøre for få nye medlemmer til vores klub; der har været forsøgt mange tiltag uden den helt store effekt. Vi ved, at mange medlemmer er flinke til at opfordre bornholmere, de tilfældigt møder, til at melde sig ind, og det skal I have ros for. Det er imidlertid ikke nok for at få medlemstallet til at stige. Vi kan også konstatere, at aldersgennemsnittet på vore medlemmer er ret højt, og vi vil gerne have nogle flere yngre medlemmer, men ved, at det er svært.
Det ser ikke ud til, at hjemmesiden har gjort, at vi har fået nye medlemmer, så det er nok mest vore egne medlemmer og medlemmer af søsterforeningerne, der benytter den. Vi synes ellers selv, vi har en god hjemmeside. Måske er fremtiden, at vi kommer på Facebook eller andre sociale medier. I forbindelse med Bornholmertræffet vil vi prøve at få omtale i diverse medier, så vi ad den vej kan få gjort opmærksom på os selv.

Bestyrelsesmøder.

 Bestyrelsen har afholdt følgende møder i 2013:

Den 13. februar hos suppleant Birte Jørgensen, suppleanterne Birte Jørgensen og Birgitte Larsen var med til mødet.
Den 10. april hos Finn Mortensen (konstituerende).
Den 26. juni hos Benny Jespersen.
Den 25. september hos Henning Kofoed.
Den 3. december hos Gurli Grønnegård.

Alle 5 møder har været afholdt privat og uden udgift for Bornholmer- klubben Fyn. Bestyrelsesmøderne foregår altid i en positiv ånd.

Arrangementer.

Søndag den 20. januar var 24 medlemmer ude at bowle, en hyggelig dag, hvor nogle valgte at følge med på sidelinjen, medens der blev bowlet på banerne. Derefter samledes vi til spisning.

Fredag den 15. marts mødte 34 medlemmer op til den årlige generalforsamling med efterfølgende gule ærter.

Onsdag den 15. maj besøgte 24 medlemmer herregården Søbysøgård, som i dag fungerer som statsfængsel. Man fik en spændende rundvisning og gennemgang af herregårdens historie.

Lørdag den 15. juni havde 22 medlemmer en dejlig bustur til Sønderjylland, hvor vi besøgte forskellige dejlige steder, fx Haderslev Dyrepark, Skamlingsbanken og Christiansfeld.

Lørdag den 24. august havde 21 medlemmer en tur til Assens, hvor vi besøgte Ernst samlinger og den gamle købmandsgård, afsluttende med grill hos Elin og Flemming.

Lørdag den 26. oktober mødte 22 medlemmer op til foredrag med Mogens Dam, som fortalte om det bornholmske sprog.

Søndag den 1. december var 34 medlemmer mødt op til vores julefrokost, en hyggelig eftermiddag, hvor vi nød medlemmernes medbragte mad.

Planlagte arrangementer i 2014.

12. januar: Bowling.
22. februar: Foredrag med Brian Christensen med udgangspunkt i hans bog ”Mit Bornholm – 12 personligheder fortæller”.
21 marts: Generalforsamling.
15. juni: Bornholmertræf i Odense.

Efterårets arrangementer er endnu ikke på plads.

 Medlemstal.

Vi sluttede 2012 med at være 93 medlemmer og sluttede 2013 med at være 96 medlemmer.

 Biblioteket.

Vi vil forsøge at have biblioteket med til de arrangementer, hvor vi er på vores faste tilholdssted, Virkedal. Medlemmerne opfordres til at kigge i kasserne, hvor der gemmer sig en del interessante bøger.

 Klippeøen.

Bladet kører sin stille og rolige gang med Erik Jensen som redaktør, der er altid lidt hektisk aktivitet op til bladets udgivelse, når det fx sker, at en formand glemmer, at et arrangement skulle med i bladet. Vi er ganske godt tilfredse med bladet, men som I ved fra Erik Jensens besøg, er han åben for ideer og indlæg.

 Gaver.

 Vi har i 2013 modtaget 2500 kr. i gave fra Bornholmerens Hjælpefond som hjælp til afvikling af Bornholmertræffet.

Bornholmertræffet

Vi har i løbet af året brugt meget tid på at tilrettelægge Bornholmertræffet, som jo finder sted i Odense den 15. juni 2014. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og vi har haft nedsat et ”underudvalg” til at tage sig af nogle af tingene. Vi har sejlet på Odense Å (uden udgift for foreningen), besøgt Den fynske Landsby, prøvegået turen forbi Skovsøen, undersøgt muligheder for bespisning, besøgt Fangel Kro, truffet aftaler med Å-farten, bestilt bus, arbejdet med økonomien omkring træffet, lavet program og indbydelser mm. Så alt det overordnede skulle være på plads nu. Men der er stadig mange småting. Hvem tænker fx på, at der skal findes et godt tilbud på navnemærker, og at disse også skal skrives? Vi håber så bare på, at alt kommer til at forløbe planmæssigt, og at vejrguderne vil være med os.

Tak.

Der er mange, der fortjener en tak for året 2013. Først og fremmest tak til alle de trofaste medlemmer, der møder op til vore arrangementer. Desuden en stor tak til Bjarne Rhode for hans medvirken til, at vi kan være på Virkedal. Også tak til de foredragsholdere, rundvisere osv., som vi har trukket på i løbet af året.

På bestyrelsens vegne

 

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.