Login

Generalforsamling

Fredag den 13 marts 2015

Generalforsamlingen blev holdt på Virkedal med 31 deltagere og indledtes som sædvanligt med Gule Ærter.

Bestyrelsen havde stillet forslag om:

    Nedsættelse af indkaldelsesvarsel til 4 uger

    Nedsættelse af frist for indsendelse af forslag til 2 uger

    Fremtidigt ens kontingent for alle medlemmer. Fra 2016 kr. 125,-

Alle forslag blev vedtaget

Bestyrelsen har efetr generalforsamlingen følgende sammensætning:

    Finn Mortensen (Formand)

    Benny Jespersen (Næstformand)

    Gurli Grønnegaard (Kasserer)

    Joan Søgaard Pedersen

    Inger Sode (Nyvalg)

Formandens beretning kan læses her på hjemmesiden (Klik her)

Generalforsamlingen sluttede med pandekagerm/is og kaffe.

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.