Login

Generalforsamling.

Fredag den 11. marts 2022 kl.18.30 på Virkedal, Mågebakken 80E, 5250 Odense SV.
Bestyrelsen serverer gule ærter, men der vil også i år være et alternativ til de gule ærter. Desuden vil der være pandekager m/is og kaffe. Alt dette til en pris af i alt 100.00 kr. pr person. Vand, vin, øl og bornholmersnaps til de sædvanlige, lave priser.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er: Gurli Grønnegaard, Jørgen Rasmussen og suppleant Joan Søgaard Pedersen.
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant:
På valg er Ingelis Kofoed Larsen og suppleant Kurt Markussen.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

I henhold til foreningens love skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Tilmelding senest den 7. marts 2022 til Gurli Grønnegaard, tlf.: 2261 6705 eller Rita Piil, tlf.: 2449 0175.
Husk, at der skal betales samtidig med tilmeldingen på konto nr.: 39140001705563, hvilket blev besluttet på sidste generalforsamling.

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.