Login

Årsberetning for Bornholmer-klubben Fyn 2019


Generelt.
2019 har været et år, hvor vi har fået gennemført alle vores arrangementer med nogenlunde samme antal medlemmer, som plejer at møde op. Der er fin tilslutning til vores faste arrangementer som generalforsamling, bustur og julefrokost, hvorimod der ikke har været så mange til vores foredrag og til sangeftermiddagen. Om dette er en tilfældighed, eller om arrangementerne ikke falder i medlemmernes smag, ved vi ikke.
Vi har desværre mistet en del medlemmer i 2019 på grund af dødsfald. Desværre er der ikke kommet et tilsvarende antal nye medlemmer.
I 2019 har vi lavet et nyt tiltag med nyhedsbreve, som giver os mulighed for at sende meddelelser ud til de af vore medlemmer, som vi har mailadresser på.

Bestyrelsesmøder.
Der har i 2019 været afholdt følgende bestyrelsesmøder:
Den 7. februar hos Finn Mortensen.
Den 14. maj hos Otla Fagerlund.
Den 20. august hos Gurli Grønnegaard.
Den 14. november hos Jørgen Løw Rasmussen.

Afholdte arrangementer.
Den 13. januar var 19 medlemmer mødt op til den årlige bowlingdyst i City Bowl, hvor folk hyggede sig med bowling og en god middag.
Den 8. marts mødte 29 medlemmer op til den årlige generalforsamling med gule ærter (og som alternativ suppe) samt pandekager med is. Også i år lykkedes det at få bestyrelsen fuldt besat.
Den 28. april var 23 medlemmer til et spændende foredrag med tidligere politiker Knud Andersen.
Den 16. juni var 37 medlemmer på en vellykket udflugt med bus i det midtjyske, hvor en del medlemmer udtrykte, at her havde de aldrig været før. Vi besøgte Himmelbjerget, Den genfundne Bro, Klostermølle, kørte med veterantog og spiste middag på hjemvejen.
Den 1. september mødte 25 medlemmer op på Hverdagsmuseet til en spændende og hyggelig eftermiddag og aften hos Else Marie og Peter, hvor vi kunne gå rundt og undersøge deres hjem, skuffer, skabe m.m. Vi fik eftermiddagskaffe, og til aften grillede vi.
Den 6. oktober deltog 19 medlemmer i en hyggelig sangeftermiddag med Tommy og Karen.
Den 24 november mødte 37 medlemmer op til vores årlige julefrokost, hvor vi afprøvede en ny måde at lave julefrokosten på, som så ud til at fungere.

Nye arrangementer.
Søndag den 12. januar: Bowling.
Fredag den 6. marts: Generalforsamling.
Fredag den 1. maj: Sangaften med Jens Ole Pihl.
Søndag den 7. juni: Bornholmertræf i Aarhus.
Lørdag den 22. august: Besøg på keramikmuseet Clay i Middelfart. Endnu ikke planlagt i detaljer.
Søndag den 11. oktober: Naturvejleder Niels Jørgen Jensen fra Hammeren Fyr.
Søndag den 6. december: Julefrokost.

Medlemstal.
Vi sluttede 2018 med at være 102 medlemmer og sluttede 2019 med at være 94 medlemmer.

Biblioteket.
Vi har stadig biblioteket med ved de arrangementer, som foregår på vores faste tilholdssted, Virkedal.

Klippeøen.
Erik Jensen klarer stadig jobbet som redaktør, han har nu i 8 år været redaktør på bladet. Vi synes stadig, bladet lever op til vores forventning med gode artikler. Erik er stadig interesseret i gode historier fra vores medlemmer, så henvend jer roligt til ham, hvis I har noget, der måske kan bruges.

Tak.
Som sædvanlig skal der lyde en stor tak til alle, der har været med til at gøre 2019 til et godt år for Bornholmerklubben. Det gælder alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet til ved vores arrangementer, til Bjarne for hans arbejde med hjemmesiden. Selv om bestyrelsen langt hen ad vejen klarer hjemmesiden selv, har vi stadig brug for hans ekspertise. Også tak for, at han sørger for, at Virkedal står til rådighed. Det er 10 år siden, vi indtog Virkedal, og vi har indtryk af, at alle er glade for at være her.

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.