Login

Generalforsamling 2020


De gule ærter trækker stadig.
Vores medlemmer er glade for gule ærter, som vi altid serverer før vores generalforsamling. De sidste år har der dog også været et alternativ til de gule ærter, da ærterne jo nødig skulle skræmme nogen fra at komme.
Vores generalforsamling den 6. marts startede med velkomst og slagsang, og derefter blev de gule ærter med tilbehør serveret for de 31 fremmødte.
Selve generalforsamlingen forløb uden de store sværdslag. Først blev 4 medlemmer, der afgik ved døden i 2019, mindet. Derefter blev Leif Andersen valgt som dirigent, og han styrede os gennem formandens beretning, kassererens fremlæggelse af regnskab og genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer. Der skulle vælges en ny suppleant, og her blev Joan Søgaard-Pedersen valgt.
Der var ingen indkomne forslag, kontingentet forblev uændret, og under punktet eventuelt var der ikke den store diskussionslyst, så det hele forløb gnidningsløst.
Så var det tid for pandekager med is, kaffe, lotteri, sang og hyggesnak, indtil formanden takkede for en god aften.
Inden aftenen sluttede helt, holdt bestyrelsen et kort konstituerende møde, hvor alle fik den samme post, som de bestred inden generalforsamlingen: Formand: Finn Mortensen. Næstformand: Rita Piil. Kasserer: Gurli Grønnegaard. Sekretær: Otla Fagerlund. All round: Jørgen Løw Rasmussen.

 

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.