Login

Generalforsamling.

Hermed indkaldes til generalforsamling fredag den 11. marts 2022 kl. 18.30. er der generalforsamling på Virkedal, Mågebakken 80 E, 5250 Odense SV.


Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er Gurli Grønnegaard og Jørgen Rasmussen og suppleant Joan Søgaard-Pedersen.
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.
På valg er Ingelis Kofoed Larsen og suppleant Kurt Marcussen.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

I henhold til foreningens love skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Det endelige program for aftenen vil komme i Klippeøen sidst i januar. Desuden vil det komme her på hjemmesiden  under nye arrangementer.

 

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.