Login

Generalforsamling.

Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 14. august 2021 kl. 14.30. Den aflyste generalforsamling den 12. marts vil vi gennemføre den 14. august i forbindelse med vores grillarrangement hos Ally og Herman i Gudbjerg.


Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er Rita Piil, Lene Yde Madsen og Finn Mortensen.
Vi skal have valgt en suppleant, da Lene Yde Madsen har været suppleant, men er indtrådt i bestyrelsen, efter at Otla Fagerlund er udtrådt.
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.
På valg er Leif Andersen og suppleant Erik Piil.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

I henhold til foreningens love skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Det endelige program for dagen vil vi komme med i Klippeøen, som kommer sidst i juli. Desuden vil det komme her på hjemmesiden under Nye arrangementer. Der vil selvfølgelig være mulighed for at deltage i generalforsamlingen uden at deltage i grillarrangementet (eller modsat).

 

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.