Login

Generalforsamling 6. marts 2020.

Fredag den 6. marts 2020 kl. 18.30 er der generalforsamling på Virkedal, Mågebakken 80 E, 5250 Odense SV.

Bestyrelsen serverer gule ærter, men der vil også i år være et alternativ til de gule ærter. Desuden vil der være pandekager m/is og kaffe til i alt 100.00 kr. pr person. Vand, vin, øl, bornholmersnaps til de sædvanlige, lave priser.

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg er: Gurli Grønnegaard, Jørgen Rasmussen, og suppleant Erna Drejer Hansen, der er afgået ved døden, skal erstattes.

  1. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.

På valg er Ingelis Kofoed Larsen og suppleant Kurt Markussen.

  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Eventuelt.

I henhold til foreningens love skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Tilmelding senest den 2. marts til Gurli Grønnegaard, tlf. 6539 1148 (mobil 2261 6705) eller Rita Piil, tlf. 2449 0175.

Copyright © 2013. Bornholmerklubben-Fyn.